สินเชื่อเงินสด   บัตรเครดิต   สินเชื่อส่วนบุคคล   บัตรกดเงินสด   โอนหนี้บัตรเครดิต
บัตรเครดิต,สมัครบัตรเครดิต สนใจเป็นเจ้าของพื้นที่บนเว็บไซต์แห่งนี้ โทร 086-081-9949
เว็บไซต์แห่งนี้ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ บัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด โอนหนี้บัตรเครดิต เพื่อประโยชน์ในการบริหาร จัดการทางการเงินของท่านเท่านั้น
เว็บไซต์แห่งนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินใดๆทั้งสิ้น
 

สินเชื่อ Term-Loan (SCIB T-Loan) (สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล)

บริการวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารจะทำการโอนเงินตามวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ หลังจากหักค่าธรรมเนียม การจัดการสินเชื่อแล้ว เข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ โดยลูกค้าไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน  สำหรับ บุคคลทั่วไป

บริการและสิทธิประโยชน์ SCIB T-Loan  (สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล)

-ให้วงเงินสินเชื่อ 1 - 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
-สามารถเลือกผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
-ขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มได้หลังจากผ่อนชำระมากกว่า 50% ของวงเงินสินเชื่อเดิม

คุณสมบัติผู้สมัคร SCIB T-Loan  (สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล)

-มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป
-อายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี และอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
-ผู้ที่ถือบัตร SCIB Credit, SCIB VIP Credit, SCIB Salary Plus หรือสินเชื่ออื่น ๆ ที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารในปัจจุบัน ไม่สามารถใช้บริการสินเชื่อ SCIB T-Loan ได้

อัตราดอกเบี้ย

วงเงิน 10,000 - 24,999 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 25% ต่อปี
วงเงิน 25,000 - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 23% ต่อปี
วงเงิน 50,000 - 74,999 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 21% ต่อปี
วงเงิน 75,000 - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 18% ต่อปี
วงเงิน 100,000 - 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 16% ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร  SCIB T-Loan  (สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล)

เจ้าหน้าที่บริษัท, ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
-สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร)
-ต้นฉบับหรือสำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน (สลิปของเดือนใดเดือนหนึ่ง) ถ้าไม่มี ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) อายุไม่เกิน 2 เดือน
-สำเนาบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร ชื่อเจ้าของบัญชี (ซึ่งต้องเป็นชื่อของผู้ขอสินเชื่อ) เลขที่บัญชีเพื่อรับโอนเงินกู้


เจ้าของกิจการ หรือธุรกิจส่วนตัว
ไม่สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้

แหล่งที่มา http://www.scib.co.th/th/customer/default.asp?KeyRef=scib_tloan

 

สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อบุคคล KTC CASH ( สินเชื่อเงินสด )
สินเชื่อเงินสดเพิ่มสุข (SCIB T Loan)
สินเชื่อบุคคลกรุงศรี สไมล์ แคช ( สินเชื่อเงินสด )
สินเชื่อบุคคลกรุงศรี สไมล์ แคช - Payroll Package
( สินเชื่อเงินสด )
สินเชื่อเงินสด กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ( สินเชื่อเงินสด )
วงเงินสด Hello Cash (สินเชื่อเงินสด)
สินเชื่อบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (สินเชื่อเงินสด)

บัตรกดเงินสด

สินเชื่อพร้อมใช้ KTC CASH Revolve (บัตรกดเงินสด) 
บัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต  (บัตรกดเงินสด) 
บัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต พรีเมี่ยม  (บัตรกดเงินสด) 
วงเงินสแตนด์บายแคช  (บัตรกดเงินสด) 

บัตรครดิต

บัตรเครดิต KTC Cash Back Titanium MasterCard
บัตรเครดิต KTC Diving Visa Platinum
บัตรเครดิต KTC Diving Visa Titanium MasterCard
บัตรเครดิต KTC - I am Titanium MasterCard
บัตรเครดิต KTC JCB
บัตรเครดิต KTC Visa / MasterCard Classic
บัตรเครดิต KTC Visa / MasterCard Gold
บัตรเครดิต KTC -Senior Visa Platinum
บัตรเครดิต KTC -Senior Titanium MasterCard
บัตรเครดิต KTC Titanium MasterCard
บัตรเครดิต KTC -Travel Visa Platinum
บัตรเครดิต KTC - Travel Titanium MasterCard
บัตรเครดิต SCIB Visa Plattinium
บัตรเครดิต SCIB Visa / Master Card Gold
บัตรเครดิต SCIB Visa / Master Card Classic
บัตรเครดิต SCIB Visa Saving Value Card
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ซีเล็คท์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์รอยัล ออร์คิดพลัส แพลตินั่มซีเล็คท์
บัตรเครดิต Citi M Visa  แพลตินั่มรีวอร์ด
บัตรเครดิต Citi M Visa คลาสสิก
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ วีซ่าทอง

สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล,สินเชื่อบุคคล,บัตรกดเงินสด,บัตรเครดิต,โอนหนี้บัตรเครดิต
บริการข้อมูล สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล,สินเชื่อบุคคล,บัตรกดเงินสด,บัตรเครดิต,โอนหนี้บัตรเครดิต
© Copyright 2006-2011 CreditBangkok.com All rights reserved.